Mięsień najszerszy grzbietu

anatomia24.pl & mięsień najszerszy grzbietu

Mięśnie brzucha .. mięsień czworoboczny lędźwi. Mięsień skośny zewnętrzny brzucha ( łac. musculus obliquus externus abdominis ) ma kształt spłaszczonego czworokąta. Rozpoczyna się na zewnętrznej powierzchni żeber ( od V do XII żebra ) do przodu od mięśnia zębatego przedniego i najszerszego grzbietu. Włókna mięśnia bie...