Co to jest nervus vestibulocochlearis?

  • nerw językowo-gardłowy
  • nerw przedsionkowo-ślimakowy
  • nerw okoruchowy