Co łączy kości przedramienia?

  • błona międzykostna
  • błona stawowa
  • krążek stawowy

Kości przedramienia

Kości kończyn .. kości przedramienia ( kość łokciowa, promieniowa ) i ręki ( kości nadgarstka, śródręcza, palców ). Kości kończyny dolnej składają się z obręczy miedniczej ( kość miedniczna, biodrowa, kulszowa, łonowa ) i kończyny wolnej tj. kość udowa, kości podudzi ... Kość ramienna .. kością kończyny górnej. Składa się z trzonu i dwóch końców ( bliższego i dalszego ). Trzon ma kształt graniastosłupa, posiada powierzchnię przednią boczną, przednią przyśrodkową i tylną. Na powierzchni bocznej znajduje się guzowatość naramienna, na t ...

Kości przedramienia Kości przedramienia to kość łokciowa i promieniowa. Prawidłowo obie kości położone są równolegle do siebie. Kość łokciowa przyśrodkowo, a promieniowa bocznie. Przy ruchach nawracania przedramienia, czyli skierowaniu ręki grzbietem do przodu kość prom ...