Jak nazywa się miejsce połączenia warg?

  • kąty ust
  • rogi ust
  • szpara ust

Usta

Jama ustna .. ustami a tkwiącymi w dziąsłach zębami znajduje się przedsionek jamy ustnej. Dziąsła pokrywają wyrostki zębodołowe kości szczękowej i żuchwy. Człowiek posiada 20 zębów mlecznych, które od szóstego roku życia zastępowane są przez 32 zęby stałe ( dwa si ... Język .. ustach przylegać może do podniebienia oraz siekaczy dolnych. Język składa się z trzonu, wolnego końca i nasady, którą przytwierdzony jest do dna jamy ustnej. Na grzbietowej powierzchni języka trzon od nasady oddzielony jest bruzdą graniczną, zaś w ki ...