Małżowiny nosowe

anatomia24.pl & małżowiny nosowe

Jama nosowa .. małżowiny nosowe ( dolna, środkowa, górna ) wpuklające się do wewnątrz. Poniżej i bocznie od małżowin znajdują się przewody nosowe. Małżowina nosowa dolna ułożona jest równolegle do ściany dolnej jamy nosowej, poniżej ogranicza ona przewód nosowy dolny, który ku tyłowi przechodzi w ujście gardłowe t... Zatoki przynosowe .. małżowiny nosowej górnej, czyli powyżej dna zatoki powodując tym samym niekorzystne warunki dla odpływu wydzieliny. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choro...

Mózgoczaszka .. małżowiną nosową środkową a dolną. Zatoki wykształcają się po 7 - 8 r.ż. Kość sitowa Kość sitowa ( łac. os ethmoidale ) położona jest pośrodku czaszki, ogranicza jamę nosową ( sklepienie, ściana boczna i przegroda jamy nosowej ) oraz oczodoły ( ściana przyśrodkowa oczodołów ). Jest kością nieparzyst... Twarzoczaszka .. małżowiny nosowej dolnej biegnie przewód nosowy dolny, do którego uchodzi przewód nosowo - łzowy. Kość nosowa ( łac. os nasale ) występuje symetrycznie po obu stronach twarzy. Ma kształt trapezowaty, jest węższa u góry a szersza u dołu. Obie kości nosowe łączą się tworząc nasadę i grzbiet nosa. Kość...

Jamy i doły czaszki .. małżowinę nosową dolną oraz kość klinową. Powierzchnia wewnętrzna czaszki kształtuje się w trzy schodkowato ustawione doły, zwane dołami czaszki, na których opierają się struktury mózgowia. Przedni dół czaszki znajduje się do przodu i najwyżej, tworzy go kość czołowa, blaszka sitowa kości sitowej i ...