Jaki mięsień łączy czepiec ścięgnisty i chrząstką małżowiny usznej?

  • mięsień potyliczno-czołowy
  • mięsień skroniowo-ciemieniowy
  • mięsień uszny tylny

Małżowina

Mięśnie głowy .. małżowiny usznej. Poruszanie żuchwą umożliwiają cztery parzyste mięśnie: skroniowy, żwacz, skrzydłowy boczny i przyśrodkowy. Mięśnie mimiczne Sklepienie czaszki pokryte jest przez mięsień naczaszny utworzony przez parzyste mięśnie potyliczno - czołow ...