W jakiej części jamy bębenkowej należy szukać trąbkę słuchową?

  • w ścianie przedniej
  • w ścianie dolnej
  • w ścianie bocznej

Trąbka słuchowa

Ucho .. trąbka słuchowa ( trąbka Eustachiusza ) łączy ucho środkowe z gardłem, co zapewnia odpowiednią wentylację niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania narządu słuchu. Nad uchem środkowym przebiega nerw twarzowy. Ucho wewnętrzne Ucho wewnętrzne jest zamk ...