Jelita długość

anatomia24.pl & jelita długość

Jelito cienkie Jelito cienkie ( łac. intestinum tenue ) jest najdłuższym odcinkiem całego przewodu pokarmowego. Jego długość wynosi około 4 - 5 m u osoby żywej. Z tego względu jelito cienkie podzielono na: dwunastnicę, jelito czcze i jelito kręte. U swego początku graniczy z częścią odźwiernikową żołądka, a na dru... Dwunastnica .. jelita cienkiego zaczynającym się tuż za mięśniem zwieraczem odźwiernika o długości 25 - 30 cm. Ułożenie dwunastnicy przypomina podkowę zwróconą wypukłym brzegiem do prawej strony, a wklęsłym obejmuje ona głowę trzustki. Najwyżej położony odcinek dwunastnicy jest nieco poszerzony i nosi nazwę opuszk...

Jelito grube Jelito grube ( łac. intestinum ceassum ) jest odcinkiem przewodu pokarmowego połączonym z jednej strony z jelitem cienkim, z drugiej zaś z odbytem. Jego długość to 1,2 do 1,5 m. Jelito grube zostało podzielone na jelito ślepe zawierające wyrostek robaczkowy, okrężnicę i odbytnicę. W okrężnicy ze wzg... Jelito ślepe Jelito ślepe, zwane również kątnicą, jest uwypukleniem jelita grubego w miejscu połączenia z jelitem cienkim. Znajduje się w prawym dole biodrowym na mięśniu biodrowo - lędźwiowym. Ma długość do 8 cm. Wygląda to tak, jakby jelito kręte łączyło się z lewą ścianą jelita grubego, którego część znajdują...

Okrężnica .. jelita grubego biegnącym od prawego dołu biodrowego, gdzie powstaje, jako przedłużenie jelita ślepego, do góry ku dolnej powierzchni wątroby. Następnie ulega zagięciu tworząc zagięcie wątrobowe ( na wysokości VIII żebra ) i przechodzi w okrężnicę poprzeczną. Może osiągać długość od 15 do 20 cm. Od p...