Co wchodzi w skład komory ślinianki przyusznej?

  • tętnica szyjna zewnętrzna, żyła zażuchwowa, nerw błędny
  • tętnica szyjna zewnętrzna, żyła szyjna zewnętrzna, nerw twarzowy
  • tętnica szyjna zewnętrzna, żyła zażuchwowa, nerw twarzowy

ślinianka przyuszna

Jama ustna .. ślinianka przyuszna, podżuchwowa i podjęzykowa występujące obustronnie. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS. ... Ślinianki .. ślinianka przyuszna, podżuchwowa i podjęzykowa występujące obustronnie. Ślinianka przyuszna ( tzw. przyusznica ) jest największą ślinianką znajdującą się powierzchownie na bocznej części twarzy do przodu od małżowiny usznej w dole zażuchwowym ogranic ...