Kręgosłup na wysokości L1 2

anatomia24.pl & kręgosłup na wysokości L1 2

Gardło .. kręgosłupa szyjnego i kończy się na wysokości szóstego kręgu szyjnego. Zostało ono podzielone na część: nosową, ustną i krtaniową. W części nosowej znajduje się ujście trąbki słuchowej ( Eustachiusza ), migdałek gardłowy. Ściana gardła składa się z wewnętrznie leżącej błony śluzowej, błony włókniste... Przełyk .. kręgosłupa. Rozpoczyna się na wysokości szóstego kręgu szyjnego ( C6 ), kończy zaś na poziomie dziesiątego lub jedenastego kręgu piersiowego ( Th10 - 11 ). Średnia długość przełyku to 25 - 30 cm. Ze względu na przebieg wyróżniono część szyjną, piersiową i brzuszną. W odcinku piersiowym przełyk przyl...

Trzustka .. kręgosłupa na wysokości L1 - 2. Jej ułożenie jest poprzeczne do osi ciała, większą częścią ( trzon i ogon ) leży po stronie lewej. W budowie zewnętrznej można wyróżnić podział na głowę, trzon i ogon. Głowa trzustki otoczona jest dwunastnicą a między obie struktury u dołu wciskają się naczynia krezko... Aorta i gałęzie aorty .. kręgosłupa. Część aorty znajdująca się w klatce piersiowej nosi nazwę aorty piersiowej, z której zstępuje przez rozwór aortowy przepony do jamy brzusznej. Odtąd nazywa się ją aortą brzuszną. Na wysokości czwartego kręgu lędźwiowego aorta dzieli się na dwie tętnice biodrowe wspólne. Od aorty odchodzą...

Mięśnie klatki piersiowej .. kręgosłupa i kończą się na granicy kostno - chrzęstnej żeber. W przeciwieństwie do nich, mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne rozpoczynają się na wysokości kątów żeber a kończą w okolicy mostka. Mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne unoszą żebra uczestnicząc w fazie wdechu, podczas gdy wewnętrzne opuszczają ... Rdzeń kręgowy .. kręgosłupa. Jest tworem walcowatym o długości wynoszącej średnio 40 - 45 cm, nieco spłaszczonym, grubszym w części górnej, gdzie przechodzi w rdzeń przedłużony. Rdzeń kręgowy kończy się na wysokości pierwszego i drugiego kręgu lędźwiowego, jako stożek rdzeniowy, od którego odchodzi nici końcowa. Od ...