Mostek wyrostek mieczykowaty

anatomia24.pl & mostek wyrostek mieczykowaty

Mięśnie brzucha .. mostkiem ( jego wyrostkiem mieczykowatym ), żebrami ( V - VII ) a kością łonową. Włókna mięśniowe przebiegają od góry do dołu równolegle oddzielone prostopadłymi do ich przebiegu pasmami łącznotkankowymi na odcinki tworzące smugi ścięgniste. U dołu włókna mięśniowe krzyżują się z włóknami strony prz... Klatka piersiowa .. mostka. Mostek Mostek ( łac. sternum ) jest kością płaską. Składa się z rękojeści, trzonu i wyrostka mieczykowatego. Rękojeść w stosunku do trzonu ustawiona jest pod kątem rozwartym ku tyłowi ( tzw. kąt mostka ). Od góry, na rękojeści znajduje się wcięcie szyjne. Bocznie od niego, obustronnie, wcięc...