Ko뜻 podniebienna

anatomia24.pl & ko뜻 podniebienna

Jama nosowa .. ko뜻 4cm. Ka풼a z jam nosowych utworzona jest przez 턢ian doln utworzon g농wnie przez wyrostek podniebienny szczki oraz ko뜻 podniebienn. 쫈ian grn tworz ko뜻 czo쿽wa, sitowa i klinowa. 쫈iana przy턳odkowa utworzona przez przegrod nosa, sk쿪da si z cz沅ci kostnej ( ko뜻 sitowa i lemiesz )... Twarzoczaszka .. Ko뜻 podniebienna ( 쿪c. os palatinum ) jest parzy턢ie wystpuj켧 ko턢i utworzon przez dwie blaszki po쿽퓇ne wzgldem siebie pod k켾em prostym ( blaszka pionowa i pozioma ) oraz wyrostkw: piramidowego, oczodo쿽wego, klinowego. Ko뜻 podniebienna tworzy dno i 턢ian boczn jamy nosowej, 턢ian gr...

Jamy i do퀉 czaszki .. ko뜻 czo쿽wa i ko뜻 klinowa, a 턢ian doln ko뜻 szczkowa, jarzmowa i podniebienna. 쫈iana przy턳odkowa utworzona jest przez ko뜻 szczkow, 퀊ow, sitow i klinow, s 턢iana boczne przez ko뜻 jarzmow i klinow. Szczyt ostros퀅pa stanowi kana wzrokowy ko턢i klinowej. Jama nosowa przedzielona jest...