Jądra nerwowe

anatomia24.pl & jądra nerwowe

Naskórek .. jądrach z widocznym podziałem, stąd zwana jest warstwą rozrodczą. Ponadto w warstwie tej występują melanocyty ( komórki barwnikowe wytwarzające i magazynujące melaninę ), komórki Langerhansa ( komórki dendrytyczne biorące udział w odporności ) oraz komórki Merkela ( komórki układu nerwowego ). Nastę... Ośrodkowy układ nerwowy .. jądrami mózgu. Odgrywa ona zatem rolę płaszcza ( kory ). W przypadku rdzenia kręgowego istotę szarą otacza istota biła. Istota biała zbudowana jest przez wypustki komórek nerwowych tworzące drogi i szlaki. Mózgowie otoczone czaszką składa się z półkul mózgowych, czyli kresomózgowia oraz pnia mózgu. ...

Międzymózgowie .. jądra nerwów czaszkowych od V do XII. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom IV i V. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. B. K. Gołąb: Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego... Autonomiczny układ nerwowy .. jądra pnia mózgu i słupy boczne rdzenia kręgowego oraz zwoje i nerwy. Zwoje znajdują się na przebiegu włókien odprowadzających, dlatego wyróżnia się włókna przedzwojowe i zazwojowe. W części współczulnej włókna przedzwojowe są krótkie, zwój leży w bliskiej odległości od rdzenia kręgowego, włókna zaz...