Jądrem jakiego nerwu czaszkowego jest jądro ślinowe dolne?

  • IX
  • X
  • XI

Jądro

Kresomózgowie .. Jądro ogoniaste jest podkowiasto wygiętą strukturą składającą się z głowy, trzonu i ogona. Tworzy ograniczenie dla komory bocznej. Jądro soczewkowate ma wygląd dwuwypukłej soczewki i dzieli się na dwie części: gałkę bladą i skorupę. Jądro ogoniaste i ...