Jaka tętnica oddaje gałąź do pochwy?

  • tętnica odbytnicza
  • tętnica pęcherzowa dolna
  • tętnica maciczna

Tętnica pochwy

Naczynia i nerwy serca .. tętnic wieńcowych odchodzących od początkowego odcinka aorty wstępującej. Naczynia występują w liczbie dwóch tętnic - prawej i lewej. Tętnica wieńcowa prawa biegnie w bruździe wieńcowej w prawo pod prawym uszkiem i dochodzi do bruzdy międzykomorowej ...