Jakie nerwy zawiera przewód słuchowy wewnętrzny?

  • VI i VII nerw czaszkowy
  • VII i VIII nerw czaszkowy
  • VIII i IX nerw czaszkowy

Przewód słuchowy wewnętrzny

Nerwy czaszkowe .. przewodzi bodźce wzrokowe z siatkówki oka do ośrodka wzroku znajdującego się w płacie potylicznym. Nerw okoruchowy ( n. III ) unerwia mięsień dźwigacz powieki oraz prawie wszystkie mięśnie gałki ocznej ( prosty górny, przyśrodkowy, dolny oraz skośny ... Ucho .. przewodu słuchowego zewnętrznego. Małżowina uszna, zbudowana z chrzęstnego szkieletu i pokryta skórą, spełnia rolę anteny odbiorczej. Kieruje fale dźwiękowe w kierunku przewodu słuchowego zewnętrznego. Przewód słuchowy zewnętrzny zbudowany jest w 1/3 ...