Istoty szare i białe mózgu

anatomia24.pl & istoty szare i białe mózgu

Ośrodkowy układ nerwowy .. istoty szarej i białej. Istota szara utworzona przez komórki nerwowe leży najbardziej zewnętrznie pokrywając istotę białą w głąb, której tworzy również skupiska zwane jądrami mózgu. Odgrywa ona zatem rolę płaszcza ( kory ). W przypadku rdzenia kręgowego istotę szarą otacza istota biła. Istota biała ... Kresomózgowie .. istoty szarej w obrębie istoty białej półkuli mózgu. Należą do nich: ciało prążkowane, przedmurze i ciało migdałowate. Ciało prążkowe to największe z jąder podstawnych. Składa się z jądra soczewkowatego i ogoniastego, które w części tylnej oddzielone są od siebie niewielkim pasmem istoty białej twor...

Międzymózgowie .. istoty szarej i białej spełniające rolę drogi przewodzenia bodźców czuciowych ( dotyku, bólu i temperatury ). Od góry wzgórze przykryte jest półkulami mózgu, przyśrodkowo znajduje się komora trzecia, do dołu - podwzgórze. Zawzgórze jest elementem drogi przewodzenia bodźców wzrokowych i słuchowych. W...