Kostka przyśrodkowa podudzia

anatomia24.pl & kostka przyśrodkowa podudzia

Kości podudzia .. kostna. Kość piszczelowa ( łac. tibia ) położona jest przyśrodkowo w stosunku do strzałki. Składa się s trzonu i dwóch końców. Trzon w przekroju poprzecznym ma kształt trójkąta podstawą zwróconego do tyłu. Koniec bliższy kości piszczelowej jest poszerzony i pogrubiały, posiada dwa kłykcie: przyśrodk...