Co odpowiada wcięciu kątowemu znajdując się na krzywiźnie większej żołądka?

  • fałdy żołądka
  • krzywizna mniejsza żołądka
  • kolano żołądka

Krzywizna żołądka

Żołądek .. krzywizną większą i wklęsły skierowany w prawo i do tyłu brzeg zwany krzywizną mniejszą. Wpust znajduje się w miejscu połączenia przełyku z żołądkiem, obok skierowane ku górze dno, poniżej trzon, który ulega zagięciu w stronę prawą i kończy się odźwi ...