Co łączy napletek z żołędzią prącia?

  • więzadło napletka
  • fałd napletka
  • wędzidełko napletka

Napletek

Prącie .. Napletek utworzony jest przez fałd skórny złożony z blaszki zewnętrznej i wewnętrznej. Podczas wzwodu blaszka wewnętrzna ulega odsłonięciu. Posiada ona gruczoły łojowe biorące udział w tworzeniu mastki. Unaczynienie tętnicze prącia pochodzi od tętnic ...