Czym różni się opona twarda mózgowia od opony twardej rdzenia kręgowego?

  • blaszki opony twardej rdzenia kręgowego zrastają się
  • blaszki opony twardej mózgowia zrastają się
  • nie ma różnic między oponami

Opona twarda

Opony mózgowo-rdzeniowe .. opona twarda, dalej pajęczynówka i opona miękka. Opony mózgowo - rdzeniowe chronią przed urazami i wstrząsami. Pomiędzy kolejnymi blaszkami łącznotkankowymi znajdują się przestrzenie: podpajęczynówkowa ( między oponą miękką a pajęczą ), podtwardówkow ...