Co to jest korzeń płuca?

  • węzły chłonne, naczynia i nerwy wchodzące lub wychodzące z płuca
  • jeden z płatów płuca, znajduje się w płucu lewym
  • struktura więzadłowa umocowująca płuca

Korzeń płuca

Płuca .. korzeń płuca. Korzeń płuca objęty jest opłucną schodzącą ku dołowi i tworzącą krezkę płuca. Przed wnęką, w śródpiersiu, znajduje się serce otoczone osierdziem i tworzące na powierzchni przyśrodkowej płuca wycisk sercowy. Szczyt płuca wystaje nieco po ...