Os temporale piramida

anatomia24.pl & os temporale piramida

Mózgoczaszka .. temporale ) jest parzystą kością, która składa się z części łuskowej, bębenkowej, sutkowej oraz skalistej, zwanej piramidą. Łączy się z kością potyliczną, ciemieniową, klinową, żuchwową i jarzmową. Część łuskowa skierowana jest do boku, natomiast część skalista ma kształt piramidy i przebiega prosto...