Jaką nazwę nosi tylno dolna powierzchnia serca?

  • powierzchnia mostkowo-żebrowa
  • powierzchnia przeponowa
  • powierzchnia płucna

Powierzchnia serca

Serce .. powierzchni przedniej przedsionków aorta, z prawej pień płucny. Do podstawy serca zaś wchodzą: żyła główna górna i dolna do przedsionka prawego oraz cztery żyły płucne do przedsionka lewego. Przedsionki posiadają spłaszczone uwypuklenia zwane uszkami ... Szkielet serca i zastawki serca .. powierzchnie, jedną zwróconą w stronę przedsionków, drugą w stronę komór. Do wolnego brzegu zastawek przyczepiają się rozłożyście struny ścięgniste biegnące od mięśni brodawkowatych ściany komór, których zadaniem jest napięcie zastawki i umocowanie j ...