żołądek po lewej stronie

anatomia24.pl & żołądek po lewej stronie

Żołądek .. <strong>żołądekstrong> skierowana jest od góry i strony <strong>lewejstrong> do dołu i na prawo. Swoim wyglądem przypomina hak, choć przeważnie jego kształt jest zmienny. Pojemność wynosi 1 - 3 litry. W budowie zewnętrznej wyróżniono w <strong>żołądkustrong> wpust, dno, trzon, oraz część odźwiernikową oraz skierowaną nieco do góry powierzchnię... Okrężnica .. <strong>żołądkastrong>. Dolna zaś kontaktuje się z jelitem cienkim. Dalszym odcinkiem jelita grubego jest okrężnica zstępująca ( łac. colon descendens ), która powstaje w miejscu zagięcia poprzecznicy ( tzw. zagięcie śledzionowe ) znajdującego się na poziomie VII żebra po <strong>lewejstrong> stronie ciała. Zstępnica przebiega o...