śledziona rozmiar

anatomia24.pl & śledziona rozmiar

Śledziona .. śledziony jest zmienny i modelowany głównie przez narządy sąsiednie. Uproszczając można przyjąć, że przypomina połączone ze sobą cząstki pomarańczy. Długość śledziony wynosi 12 cm, szerokość około 7 cm. Przeciętna masa to 150 - 200 g. Jednak w stanach chorobowych rozmiary i waga śledziony mogą ulec ...