Do jakiej żyły prowadzi krew żyła zażuchwowa?

  • do żyły szyjnej zewnętrznej
  • do splotu skrzydłowego
  • do żyły twarzowej

żuchwa

Mózgoczaszka .. żuchwową i jarzmową. Część łuskowa skierowana jest do boku, natomiast część skalista ma kształt piramidy i przebiega prostopadle w stosunku do poprzedniej części. Ponadto szczytem wnika przyśrodkowo i do przodu pomiędzy kość potyliczną a klinową. Zat ... Twarzoczaszka .. żuchwa i kość gnykowa. Kość łzowa to płaska parzysta kość w kształcie czworokąta tworząca część przednią ściany przyśrodkowej oczodołu. Łączy się ona z kością czołową, sitową, szczękową oraz małżowiną nosową dolną. Lemiesz jest nieparzystą kością pła ...

Jamy i doły czaszki .. żuchwowy. Dół skroniowy znajduje się symetrycznie na bocznej części czaszki, od dołu ogranicza go łuk jarzmowy. Zawiera on mięsień skroniowy, naczynia i nerwy skroniowe, tkankę tłuszczową oraz nerw uszno - skroniowy, gałęzie skroniowe i jarzmowe nerw ...