żołądek i trzustka

anatomia24.pl & żołądek i trzustka

Nerka .. żołądek, śledzionę, trzustkę, zgięcie lewe okrężnicy i jelito cienkie. Na przekroju nerki można zaobserwować występowanie jaśniejszej struktury leżącej zewnętrznie - kory nerki oraz znajdującej się do wewnątrz tworzącej rdzeń nerki. Kora wnika w obręb rdzenia w postaci słupów nerkowych przedzielając... Nadnercza .. żołądka, tętnicy śledzionowej i trzustki. Prawe zaś graniczy z żyłą główną dolną, wątrobą i otrzewną. Od dołu styka się z nerką. W budowie wewnętrznej zwraca uwagę podział na zewnętrznie znajdującą się korę oraz wewnętrznie położony rdzeń. Kora składa się z trzech warstw i stanowi przeważającą część...

Dwunastnica .. żołądkiem stanowią bardziej ruchome części przewodu pokarmowego. Do dwunastnicy uchodzą przewód żółciowy wspólny i trzustkowy zakończony brodawką większą ( brodawka Vatera ) oraz przewód trzustkowy dodatkowy zakończony brodawką mniejszą. Ponadto charakterystyczna błona śluzowa dwunastnicy zapewnia j... Jelito czcze i jelito kręte .. żołądka, dwunastnicy, odbytnicy czy tkanki trzustki. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS...

Trzustka .. żołądek, od tyłu nerka lewa z nadnerczem, żyłą główna dolna i aorta. W miąższu trzustki biegną dwa większe przewody wyprowadzające sok trzustkowy. Jest to przewód trzustkowy i przewód trzustkowy dodatkowy utworzone z połączenia mniejszych przewodzików. Większy przewód trzustkowy ( przewód Wirsunga )... Układ żylny .. żołądkowa lewa, żyła żołądkowa prawa, żyła przedodźwiernikowa, żyła trzustkowo - dwunastnicza górna tylna, żyła pęcherzykowa i żyła pępkowa. Obszar spływu krwi obejmuje cały przewód pokarmowy ( od wpustu żołądka do odbytnicy ). We wnęce wątroby żyła wrotna dzieli się na gałąź prawą i lewą, które nas...

Węzły chłonne .. żołądkowe, trzustkowo - śledzionowe, wątrobowe, krezkowe, krętniczo - okrężnicze, okrężnicze, odbytowo - odbytnicze, pęcherzowe, przymaciczne. Węzły chłonne kończyny dolnej leżące powierzchownie: pachwinowe oraz głębokie: piszczelowy przedni, podkolanowe, pachwinowe głębokie. Dorota Kozera A. Bochen...