Jaką część trąbki słuchowej stanowi jej część chrzęstna?

  • 1/3
  • 1/2
  • 2/3

Trąbka słuchowa

Ucho .. trąbka słuchowa ( trąbka Eustachiusza ) łączy ucho środkowe z gardłem, co zapewnia odpowiednią wentylację niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania narządu słuchu. Nad uchem środkowym przebiega nerw twarzowy. Ucho wewnętrzne Ucho wewnętrzne jest zamk ...