Wątroba trzustka śledziona

anatomia24.pl & wątroba trzustka śledziona

Nerka .. wątrobą, częścią zstępującą dwunastnicy, zgięciem okrężniczym oraz jelitem czczym. W przypadku powierzchni przedniej nerki lewej sąsiedztwo obejmuje nadnercza, żołądek, śledzionę, trzustkę, zgięcie lewe okrężnicy i jelito cienkie. Na przekroju nerki można zaobserwować występowanie jaśniejszej strukt... Żołądek .. wątrobą ( płat lewy i czworoboczny ), pęcherzykiem żółciowym, śledzioną, przeponą i przednią ścianą jamy brzusznej. Ściana tylna kontaktuje się z poprzecznicą, trzustką, nerką i nadnerczem oraz śledzioną. Od zewnątrz pokrywa go otrzewna. Żołądek przymocowany jest do sąsiednich narządów za pomocą wię...

Trzustka .. wątrobie. Sok trzustkowy uwalniany jest w odpowiedzi na pobudzenie przez przyjmowany pokarm. Enzymy w nim zawarte ulegają aktywacji po uwolnieniu do dwunastnicy. Za unaczynienie trzustki odpowiada tętnica krezkowa górna, wątrobowa wspólna oraz śledzionowa. Krew żylna odpływa do żyły śledzionowej i k...