Jaki trójkąt znajduje się w trójkącie bocznym szyi?

  • trójkąt łopatkowo-obojczykowy
  • trójkąt tętnicy szyjnej
  • trójkąt tarczowy

Trójkąt boczny szyi

Mięśnie głowy .. trójkąta leżącego na tylnej i bocznej stronie skrzydełka nosa oraz obniżacz przegrody odchodzący od mięśnia okrężnego ust. Wszystkie mięśnie zaopatruje nerw twarzowy ( n. VII ). Mięśnie żucia Najsilniejszym mięśniem tej grupy jest mięsień skroniowy ( ... Mięśnie szyi .. trójkątny i biegną od wyrostków poprzecznych kręgów szyjnych do pierwszego i drugiego żebra. Ich zadaniem jest zginanie kręgosłupa szyjnego do przodu, a przy jednostronnym skurczu do boku. Są również mięśniami wdechowymi, gdyż unoszą żebra ku górze. ...