W śródpiersiu

anatomia24.pl & w śródpiersiu

Oskrzela główne .. śródpiersiowych. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I... Płuca .. w śródpiersiu, znajduje się serce otoczone osierdziem i tworzące na powierzchni przyśrodkowej płuca wycisk sercowy. Szczyt płuca wystaje nieco ponad otwór górny klatki piersiowej utworzony przez żebro pierwsze pochylone ku dołowi i w przód. Płuco otoczone jest w tym miejscu opłucną ścienną tworząc o...

Opłucna .. śródpiersiowy ( miejsce przejścia z przepony na śródpiersie ) i żebrowo - śródpiersiowy przedni ( miejsce przejścia z żeber na tylną powierzchnię mostka ) i tylny ( na przednią powierzchnię kręgosłupa ). Miedzy obu blaszkami znajduje się przestrzeń nazwana jamą opłucnej, która wypełniona jest niewie... Śródpiersie .. W śródpiersiu środkowym znajdują się: serce otoczone osierdziem, aorta wstępująca, część dolnej żyły głównej górnej, żyła nieparzysta, rozdwojenie tchawicy, oskrzela główne, pień płucny, tętnice i żyły płucne, część żyły głównej dolnej, węzły chłonne tchawiczo - oskrzelowe, nerwy przeponowe, naczyni...

Tarczyca .. śródpiersiowych dolnych. Unerwienie gruczołu tarczycowego pochodzi z włókien pnia współczulnego oraz nerwu błędnego poprzez nerw kratniowy górny i krtaniowy wsteczny. Hormony tarczycy Pod wpływem tyreotropiny tarczyca uwalnia tyroksynę i trójjodotyroninę do krwi, gdzie są wiązane przez białka krwi (... Przełyk .. śródpiersiowych. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS...

Wątroba .. śródpiersiowych lub lędźwiowych. Za unerwienie odpowiedzialny jest nerw błędny, splot trzewny i nerw przeponowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS... Naczynia i nerwy serca .. śródpiersiowych przednich. Serce posiada sieć licznych włókien nerwowych układu autonomicznego tworzącą splot sercowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS. A. Szczekl...

Aorta i gałęzie aorty .. śródpiersia tylnego ( część zstępująca ), gdzie umiejscawia się na lewo od kręgosłupa. Część aorty znajdująca się w klatce piersiowej nosi nazwę aorty piersiowej, z której zstępuje przez rozwór aortowy przepony do jamy brzusznej. Odtąd nazywa się ją aortą brzuszną. Na wysokości czwartego kręgu lędźw... Węzły chłonne .. śródpiersiowe przednie, śródpiersiowe tylne i środkowe ( tchawiczo - oskrzelowe, oskrzelowo - płucne, płucne, okołoaortalne ). Węzły chłonne brzucha i miednicy leżące zaotrzewnowo: trzewne, lędźwiowe, biodrowe, krzyżowe oraz węzły chłonne trzewi: żołądkowe, trzustkowo - śledzionowe, wątrobowe, krezk...

Grasica .. śródpiersia przedniego, zaliczanym również do narządów układu wewnątrzwydzielniczego. Uwalniane przez nią hormony to: tymozyna, tymostymulina, tymulina, THF. Ponadto odgrywa ważną rolę w układzie limfatycznym. Grasica zawiaduje całym układem chłonnym oraz wytwarza limfocyty ( komórki układu odpornoś...