W skład układu przewodzącego serca wchodzi

anatomia24.pl & w skład układu przewodzącego serca wchodzi

Układ przewodzący serca .. skład układu przewodzącego serca wchodzą: węzeł zatokowo - przedsionkowy ( SA ), węzeł przedsionkowo - komorowy ( AV ), pęczek Hisa ( pęczek przedsionkowo - komorowy ), odnogi pęczka i włókna Purkiniego, czyli końcowa sieć komórek przewodzących. Rozrusznikiem całego układu jest węzeł zatokowy. Znajd...