Podudzie kości

anatomia24.pl & podudzie kości

Kości kończyn .. podudzia ( kość piszczelowa i strzałkowa ) i stopy ( kości stępu, skokowa, piętowa, śródstopia i palców stopy. Obręcz miedniczą tworzą kości miedniczne połączone z kością krzyżową. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka... Kości podudzia .. podudzia składają się z dwóch kości długich: kości piszczelowej i strzałkowej połączone swymi obu końcami. Przestrzeń pomiędzy kośćmi wypełnia błona międzykostna. Kość piszczelowa ( łac. tibia ) położona jest przyśrodkowo w stosunku do strzałki. Składa się s trzonu i dwóch końców. Trzon w przekroju ...