Jaka część nerwu przedsionkowo ślimakowego jest nerwem statycznym?

  • część przedsionkowa
  • część ślimakowa
  • część przedsionkowa i część ślimakowa

Nerw przedsionkowo ślimakowy

Nerwy czaszkowe .. nerwem przedsionkowo - ślimakowym ( n. VIII ) odpowiadającym za zachowania prawidłowej równowagi oraz odbiór bodźców słuchowych. Nerw językowo - gardłowy ( n. IX ) zaopatruje śliniankę przyuszną, mięśnie podniebienia i gardła, smakowo i czuciowo nasa ... Ucho .. nerwowe docierające do kory mózgu. Składa się z ucha zewnętrznego, środkowego oraz wewnętrznego. W uchu wewnętrznym znajdują się struktury odpowiedzialne za równowagę. Ucho zewnętrzne Ucho zewnętrzne zbudowane jest z małżowiny usznej oraz przewodu sł ...