Jakie połączenie chrząstek krtani jest więzozrostem?

  • połączenie między chrząstką pierścieniowatą i nalewkowatą
  • połączenie między chrząstką pierścieniowatą i tarczowatą
  • połączenie między chrząstką nalewkowatą i różkowatą

Chrząstki krtani

Krtań .. Chrząstki krtani U mężczyzn krtań jest bardziej uwidocznione. Na chrząstce, po jej obu stronach, znajdują się przyczepy m.in. zwieracza dolnego gardła, a także połączenia więzadłowe i mięśniowe ( mięsień tarczowo - nalewkowy, tarczowo - nagłośniowy, ... Tchawica .. chrząstek tchawicy przylega gruczoł tarczowy. Niżej znajduje się żylny splot tarczowy nieparzysty, tętnica szyjna i podobojczykowa, żyła ramienno - głowowa, pień ramienno - głowowy, łuk aorty oraz mięśnie: mostkowo - obojczykowo - sutkowy, mostkowo - ...