Tętnice oskrzelowe odchodzą od tętnicy

anatomia24.pl & tętnice oskrzelowe odchodzą od tętnicy

Opłucna .. tętnic międzyżebrowych tylnych, gałęzi śródpiersiowych, przełykowych, tętnic przeponowych górnych odchodzących od aorty piersiowej, gałęzi międzyżebrowych przednich, tętnicy osierdziowo - przeponowej, tętnicy mięśniowo - przeponowej odchodzących od tętnicy piersiowej wewnętrznej oraz gałęzi oskrzelo...