Gdzie leży grasica?

  • w dolnym odcinku szyi i w górno-przedniej części jamy klatki piersiowej
  • w dolnym odcinku szyi i w górno-tylnej części jamy klatki piersiowej
  • na całym odcinku szyi i w górno-przedniej części jamy klatki piersiowej

Grasica

Śledziona .. grasicy lub ze szpiku kostnego. Czynność śledziony polega na magazynowaniu krwi, niszczeniu zużytych erytrocytów, leukocytów ( krwinek białych ) i trombocytów ( płytek krwi ), wytwarzaniu limfocytów ( komórek układu odpornościowego ) i monocytów, udz ... Grasica Grasica ( łac. thymus ) jest narządem śródpiersia przedniego, zaliczanym również do narządów układu wewnątrzwydzielniczego. Uwalniane przez nią hormony to: tymozyna, tymostymulina, tymulina, THF. Ponadto odgrywa ważną rolę w układzie limfatycznym. Gr ...