Gdzie leży pole rzutu ujścia tętniczego lewego?

  • z tyłu od mostka, w pobliżu końca mostkowego trzeciej lewej przestrzeni międzyżebrowej
  • koniec mostkowy trzeciej i czwartej lewej przestrzeni międzyżebrowej i koniec czwartego żebra
  • do tyłu od przyczepu trzeciej lewej chrząstki żebrowej do mostka

Ujście tętnicze

Szkielet serca i zastawki serca .. ujścia przedsionkowo - komorowe, aorty i pnia płucnego, do których przyczepiają się płatki zastawek i włókna mięśniowe. Serce jest narządem zbudowanym z mięśni poprzecznie prążkowanych, co umożliwia mu dobrą kurczliwość. W przypadku przegrody międzyk ... Aorta i gałęzie aorty .. ujścia tętnic lędźwiowych, przeponowych dolnych, nadnerczowych środkowych, nerkowych, jądrowych lub jajnikowych, pnia trzewnego, tętnicy krezkowej górnej i dolnej oraz krzyżowej pośrodkowej. Tętnica szyjna wspólna ( łac. arteriae carotis communis ) j ...