Jakie mięśnie leżą w grupie bocznej mięśni goleni?

  • mięsień strzałkowy długi i mięsień strzałkowy krótki
  • mięsień płaszczkowaty, mięsień podeszwowy
  • mięsień prostownik długi palców, mięsień prostownik długi palucha

Mięśnie goleni

Mięśnie kończyny dolnej Mięśnie kończyny dolnej są głównym narządem ruchu człowieka. Stąd kończyna dolna często narażona jest na urazy. Jednak w obrębie kończyn dolnych ( zwichnięcia, złamania ) są one rzadsze w porównaniu z kończyną górną. Ze względu na przyjęcie pionowej ... Mięśnie podudzia .. mięśni podudzia występuje podział na grupy: przednią prostowników, tylną zginaczy i boczną zawierającą mięśnie strzałkowe. Mięśnie podudzia zaopatrywane są w krew przez tętnicę piszczelową przednią i tylną oraz strzałkową. Do grupy przedniej należą t ...