Z iloma kośćmi łączy się kość podniebienna?

  • 4
  • 5
  • 6

Kość podniebienna

Mózgoczaszka .. kość czołowa, sitowa, klinowa, dwie kości ciemieniowe, potyliczna oraz dwie kości skroniowe. Kość czołowa Kość czołowa ( łac. os frontale ) ma kształt łuski, jest wypukła na zewnątrz. Dzieli się na część łuskową, oczodołową i nosową. Stanowi ona prze ... Twarzoczaszka .. Kość podniebienna ( łac. os palatinum ) jest parzyście występującą kością utworzoną przez dwie blaszki położone względem siebie pod kątem prostym ( blaszka pionowa i pozioma ) oraz wyrostków: piramidowego, oczodołowego, klinowego. Kość podniebienna t ...

Jamy i doły czaszki .. kość czołowa i kość klinowa, a ścianę dolną kość szczękowa, jarzmowa i podniebienna. Ściana przyśrodkowa utworzona jest przez kość szczękową, łzową, sitową i klinową, s ściana boczne przez kość jarzmową i klinową. Szczyt ostrosłupa stanowi kanał wzro ...