Co charakteryzuje główkę stawu biodrowego?

  • Główka stawowa jest utworzona przez głowę kości udowej, ma kształt owalny, promień jej wynosi 5 cm.
  • Główka stawowa jest utworzona przez głowę kości udowej, ma kształt kulisty, promień jej wynosi 2,5 cm.
  • Główka stawowa jest utworzona przez głowę kości biodrowej, ma kształt kulisty, promień jej wynosi 2,5 cm.

Staw biodrowy

Kręgosłup .. stawy czaszki do dolnej części tułowia. Kręgi tworzące kręgosłup są nieparzystymi różnokształtnymi kośćmi składającymi się z walcowatego trzonu oraz łuku kręgowego. Pomiędzy trzonem a łukiem kręgowym znajduje się otwór kręgowy. Nakładające się na sie ... Obręcz miednicza .. Staw biodrowy jest połączeniem panewki kości miedniczej z głową kości udowej. Panewkę pogłębia znacznie obrąbek panewkowy będący strukturą włóknistą. Staw wzmacniają więzadła: biodrowo - udowe, łonowo - udowe, kulszowo - udowe i więzadło głowy kości ...