Zachodzące na siebie kręgi kręgosłupa

anatomia24.pl & zachodzące na siebie kręgi kręgosłupa

Kręgosłup .. zachodzą na siebie. Pozostałe wyrostki są krótsze, grubsze i mają przebieg poziomy. Otwór kręgowy ma kształt okrągły. Kręgi lędźwiowe Kręgi lędźwiowe ( łac. vertebrae lumbales ) posiadają masywny, kształtu nerkowatego trzon. Grube wyrostki kolczyste ustawione są poziomo. Wyrostek poprzeczny jest szc...