Co jest charakterystyczne dla jelita krętego?

  • ma liczne grudki skupione
  • ma grubszą ścianę w porównaniu z jelitem czczym
  • ma bardzo dobrze unaczynioną ścianę

Jelito kręte

Jelito cienkie .. jelito kręte. U swego początku graniczy z częścią odźwiernikową żołądka, a na drugim końcu uchodzi do jelita grubego. Zachodzą tu dalsze procesy trawienia oraz wchłanianie prostych substancji odżywczych. Budowa ściany jelita cienkiego obejmuje otrzew ... Jelito czcze i jelito kręte .. jelito kręte ( łac. ileum ) stanowią pozostałą część jelita cienkiego, przy czym jelito kręte jest nieco dłuższe i uchodzi do jelita grubego. Oba te odcinki jelita różnią się między sobą strukturą. Średnica światła jelita czczego jest większa, błona ...

Jelito ślepe .. jelito kręte łączyło się z lewą ścianą jelita grubego, którego część znajdująca się poniżej połączenia jest jelitem ślepym. W miejscu połączenia obu części jelita tworzy się zastawka krętniczo - kątnicza będąca wypustką błony śluzowej i oddzielająca ...