Rotacja mięsni

anatomia24.pl & rotacja mięsni

Mięśnie ramienia .. rotacja do wewnątrz. W przypadku stawu łokciowego dochodzi tu do zgięcia oraz odwrócenia przedramienia. Unaczynienie: tętnica pachowa, tętnica ramienna. Unerwienie: nerw mięśniowo - skórny. Mięsień ramienny ( łac. musculus brachialis ) jest mięśniem znajdującym się na przedniej części ramienia pod m... Mięśnie uda .. rotację do wewnątrz i na zewnątrz. Mięsień dwugłowy uda ( łac. biceps femoris ) mieści się na zewnętrznej powierzchni tylnej uda między guzem kulszowym a głową strzałki. Głowa długa obejmuje swym przebiegiem oba stawy, krótka wyłącznie staw kolanowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia c...

Mięśnie podudzia .. rotację podudzia na zewnątrz lub do wewnątrz. Mięsień trójgłowy łydki ( łac. musculus triceps surae ) znajduje się najbardziej zewnętrznie na tylnej powierzchni goleni. Składa się z dwóch mięśni: brzuchatego łydki oraz płaszczkowatego. Zaczynają się one na kości udowej i głowie strzałki biegną do do...