Jakie naczynie aorty brzusznej jest nieparzystą gałęzią trzewną?

  • tętnica nadnerczowa środkowa
  • tętnica lędźwiowa
  • tętnica krezkowa górna

Aorta brzuszna

Aorta i gałęzie aorty .. Aorta brzuszna jest miejscem ujścia tętnic lędźwiowych, przeponowych dolnych, nadnerczowych środkowych, nerkowych, jądrowych lub jajnikowych, pnia trzewnego, tętnicy krezkowej górnej i dolnej oraz krzyżowej pośrodkowej. Tętnica szyjna wspólna ( łac. ...