Tony serca osłuchiwanie

anatomia24.pl & tony serca osłuchiwanie

Szkielet serca i zastawki serca .. tony. Jednak miejsca osłuchiwania nieco się różnią od miejsca, w którym zastawka rzutuje się na ścianę klatki piersiowej. Wynika to z bliskiej odległości sąsiednich ujść zastawek, które uniemożliwiają dokładną lokalizację przyczyny. Z punku widzenia anatomii zastawka dwudzielna rzutuje się na wysoko...