Wargi głosowe

anatomia24.pl & wargi głosowe

Krtań .. wargi głosowe, przyśrodkowe powierzchnie chrząstek nalewkowatych tworzą szparę głośni, która utworzona jest przez dwie części, część międzybłoniastą ( między fałdami głosowymi ) oraz tylną zawartą miedzy chrząstkami nalewkowatymi. Jej wielkość mieści się w granicach 17 - 23mm. Ostry i wolny brzeg wa...