Funkcja opłucnej

anatomia24.pl & funkcja opłucnej

Serce .. funkcjonowanie całego organizmu i są najczęstszą przyczyną zgonów. Serce położone jest w środkowej części jamy klatki piersiowej między workami opłucnej. Spoczywa na środku ścięgnistym przepony do tyłu od mostka i chrząstek żebrowych a do przodu od przełyku i aorty. Większość serca ( 2/3 ) mieści si...