Z jakich części składa się jądro skoczewkowate?

  • z części przyśrodkowej - skorupy i bocznej - gałki bladej
  • z części bocznej - skorupy i przyśrodkowej - gałki bladej
  • z części górnej - skorupy i dolnej - gałki bladej

Jądro

Kresomózgowie .. Jądro ogoniaste jest podkowiasto wygiętą strukturą składającą się z głowy, trzonu i ogona. Tworzy ograniczenie dla komory bocznej. Jądro soczewkowate ma wygląd dwuwypukłej soczewki i dzieli się na dwie części: gałkę bladą i skorupę. Jądro ogoniaste i ...